ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ

Ο εγκέφαλος μας τροφοδοτείται με αίμα μέσω των δύο καρωτίδων αρτηριών και των δύο σπονδυλικών. Οι καρωτίδες είναι τα βασικά αγγεία που δίνουν οξυγόνο στον εγκέφαλό μας και βρίσκονται στην πλάγια τραχηλική χώρα αριστερά και δεξιά. Η ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι καρωτίδες διχάζονται σε έσω καρωτίδα που δίνει αίμα στον εγκέφαλο και έξω καρωτίδα που δίνει αίμα στα ανατομικά στοιχεία του προσώπου.

 

Όταν οι καρωτίδες εμφανίσουν αθηρωματικές πλάκες τότε προκαλείται στένωση του αυλού και πιθανή δημιουργία θρόμβων οι οποίοι είναι πιθανό να προκαλέσουν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο(ΑΕΕ) αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγµένες χώρες, ενώ παράλληλα είναι η κυριότερη αιτία πρόκλησης σωµατικής αναπηρίας. Η νόσος των καρωτίδων, οι στενώσεις δηλαδή της εξωκράνιας µοίρας των καρωτίδων (της έσω και σπανιότερα της κοινής καρωτίδας), ευθύνεται συνολικά για το 1/4 των ΑΕΕ. Πρόκειται για ισχαιµικά εγκεφαλικά επεισόδια, εµβολικού συνήθως µηχανισµού, από αποσπώµενα τµήµατα της καρωτιδικής πλάκας ή θρόµβων που σχηµατίζονται πάνω σ’ αυτήν. Μπορεί να προηγηθούν προειδοποιητικά συµβάµατα µε τη µορφή παροδικού ισχαιµικού επεισοδίου ή επεισοδίου µονόπλευρης αµαύρωσης, αλλά 

Υπερηχογράφιμα καρωτίδωνστους περισσότερους ασθενείς η νόσος είναι ασυµπτωµατική.

Η διάγνωση της καρωτιδικής νόσου γίνεται με U/S triplex καρωτίδων, δηλαδή υπερηχογράφημα ροής αρτηριών τραχήλου. Είναι βασική εξέταση ρουτίνας για ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες όπως σακχαρώδη διαβήτη, αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, κάπνισμα.

Σημαντικού βαθμού στένωση των καρωτίδων απαιτεί άμεση αξιολόγηση από αγγειοχειρουργό προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ είναι:

  • Αγωγή με φάρμακα
  • Ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας
  • Αγγειοπλαστική καρωτίδας με stent

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝΑσθενείς µε καρωτιδική στένωση 70-99% θα πρέπει να αντιµετωπίζονται χειρουργικά. Η υπεροχή της ενδαρτηρεκτοµής έναντι της φαρµακευτικής θεραπείας στην πρόληψη των ΑΕΕ τεκµηριώθηκε απόλυτα βιβλιογραφικά από μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες. Χειρουργικά επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συμπτωματικοί ασθενείς με στενώσεις από 50% – 70% και ασταθή πλάκα στο triplex καρωτίδων. Η βασικότερη επιπλοκή της επέμβασης είναι το ΑΕΕ σε ποσοστό 1%, αντιθέτως η συντηρητική αντιμετώπιση παρουσιάζει 12% ΑΕΕ σε βάθος πενταετίας. Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος εάν αντιμετωπιστεί συντηρητικά η νόσος είναι δωδεκαπλάσιος.

Τα τελευταία χρόνια η διαδερµική αγγειοπλαστική των καρωτίδων µε τοποθέτηση µεταλλικού ενδονάρθηκα (stent) εφαρµόζεται στη θεραπεία των καρωτιδικών στενώσεων.

Η χειρουργική επέμβαση διαρκεί 1 ώρα και συνίσταται στην αφαίρεση της αρτηριοσκληρωτικής πλάκας που προκαλεί τη στένωση. Ο κίνδυνος των συνολικών επιπλοκών της επέμβασης είναι μικρός και ορίζεται στο 2%. Η νοσηλεία που απαιτείται είναι 3 ημερών και από την δεύτερη ημέρα γίνεται πλήρης κινητοποίηση του ασθενούς.

Συμπερασματικά η στένωση των καρωτίδων πρέπει να αντιμετωπίζεται βάση συγκεκριμένων ενδείξεων καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Ιδιαίτερη σημασία έχει να υπάρχει εξειδικευμένο κέντρο με έμπειρους αγγειοχειρουργούς προκειμένου να έχουμε το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.