Αγγειοχειρουργική 

Είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων των αγγείων, δηλαδή των αρτηριών, των φλεβών, καθώς και των λεμφοφόρων αγγείων του σώματος. Εξαίρεση αποτελούν οι παθήσεις των αγγείων της καρδιάς  και του εγκεφάλου (που είναι αντικείμενα της καρδιοχειρουργικής και της νευροχειρουργικής αντίστοιχα).
Καθιερώθηκε ως ανεξάρτητη ειδικότητα το 1989 (Π.Δ. 208) και το επταετές εκπαιδευτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κύκλους: αρχική ειδίκευση για 3 χρόνια στη Γενική Χειρουργική και τελική ειδίκευση για 4 χρόνια στην Αγγειοχειρουργική, όπου συμπεριλαμβάνεται άσκηση για 6 μήνες στην Χειρουργική Θώρακος και 6 μήνες στην Χειρουργική Καρδιάς.
Οι παθήσεις των αγγείων είναι συχνές και έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξία αφενός η πρόληψη τους και αφετέρου η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η αποφρακτική αρτηριοπάθεια για παράδειγμα έχει την ίδια εξάπλωση με τον καρκίνο και ευθύνεται για το 40% των θανάτων στον αναπτυγμένο κόσμο πολλοί από τους οποίους θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την έγκαιρη αντιμετώπισή τους.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων είναι σε πρώιμα στάδια συντηρητική (με φάρμακα, αλλαγή συνηθειών,  τρόπου ζωής) ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια επεμβατική (όταν απαιτείται κάποια «ανοιχτή» χειρουργική ή ενδαγγειακή επέμβαση ή συνδυασμό τους).
Ο αγγειοχειρουργός που διαθέτει τον τίτλο άσκησης της ειδικότητας αυτής είναι ο μόνος ιατρός με την κατάλληλη και πιστοποιημένη εξειδικευμένη εκπαίδευση για να διαγνώσει, να παρακολουθήσει και να αντιμετωπίσει θεραπευτικά ασθενείς με παθήσεις των αγγείων.
Ο αγγειοχειρουργός είναι ο μόνος ιατρός που μπορεί να αντιμετωπίσει την αγγειακή νόσο χρησιμοποιώντας  όλο το φάσμα των αγγειακών επεμβάσεων και ως εκ τούτου  μπορεί να  ενημερώσει ορθά και πλήρως τον ασθενή για την κατάσταση της υγείας του, την προτεινόμενη ιατρική πράξη και τις τυχόν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος του. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να σχηματίσει ο ασθενής πλήρη εικόνα των παραγόντων και των συνεπειών της κατάστασής του ώστε να προχωρήσει στην λήψη αποφάσεων και στην ενημερωμένη συναίνεση του για την προτεινόμενη επεμβατική αντιμετώπιση.