Πρότυπη Αγγειοχειρουργική Κλινική

Το Metropolitan Hospital διαθέτει μια πρότυπη, πλήρως εξοπλισμένη και οργανωμένη Αγγειοχειρουργική Κλινική. Με το άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό της, η Αγγειοχειρουργική Κλινική αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα όλα τα αγγειοχειρουργικά προβλήματα και είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των ασθενών 24 ώρες το 24ωρο.

Άριστο Επιστημονικό Προσωπικό
Πλήρως εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό παρέχει στους ασθενείς μα ς διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, πλήρη ενημέρωση και νοσηλευτική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της νοσηλεία τους.

Προηγμένος Τεχνολογικός Εξοπλισμός
Εφάμιλλος των πιο σύγχρονων ευρωπαϊκών και αμερικανικών μονάδων, ο Εξοπλισμός της Κλινικής περιλαμβάνει και το πιο σύγχρονο αγιογραφικό Μηχάνημα ψηφιακής απεικόνισης με την ελάχιστη δυνατή ακτινοβολία καθώς και άλλα σύγχρονα μέσα διάγνωσης και θεραπείας, ώστε να περιορίζονται οι ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις.

Πρότυπες Θεραπείες
Ειδικευμένο στην αντιμετώπιση των παθήσεων του αρτηριακού, φλεβικού και λεμφικού συστήματος, το επιστημονικό προσωπικό της Αγγειοχειρουργικής Κλινικής αντιμετωπίζει πολλές περιπτώσεις όχι μόνο με κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις αλλά και με ενδοαυλικές παρεμβάσεις και με τοπική αναισθησία. Μερικά παραδείγματα τέτοιου είδους ενδοαυλικών παρεμβάσεων είναι:
Θεραπεία στενώσεων της καρωτίδας με αγγειοπλαστική με μπαλόνι και Stent, για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου, με χρόνο νοσηλείας 1 ημέρα.
Θεραπεία ανευρυσμάτων της αορτής με τοποθέτηση ενδοαυλικού μοσχεύματος, Stent, με χρόνο νοσηλείας 2 ημέρες.
Θεραπεία ανευρυσμάτων περιφερικών αρτηριών, με χρόνο νοσηλείας 1 ημέρα.
Θεραπεία στενώσεων περιφερικών αρτηριών με αγγειοπλαστική και Stent. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής, συνήθως, εξέρχεται αυθ΄ημερόν.
Ειδικές εξετάσεις
Στην Κλινική πραγματοποιούνται ακόμη ειδικές εξετάσεις όπως:

Έλεγχος ενδοκρανιακών και εξωκρανιακών αρτηριών καθώς και έλεγχος καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών.
Εξέταση φλεβικού συστήματος για τη διάγνωση παθήσεων όπως η θρόμβωση.
Έλεγχος κυκλοφορίας του αίματος για τη διάγνωση αρτηριοφλεβικών αλλοιώσεων.
Έλεγχος αορτής για ανίχνευση ανευρύσματος.